Image
Modern Çağın
Öncü Düşünce Yapısı ...
Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:18/10 Köprülü Plaza Çankaya/ANKARA

Telefon : +90 (312) 511 20 12

E-Posta : info@tandogangrup.com.tr
Bizi Takipte Kalın!
Image

TANDOĞAN GRUP ISG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız aşağıda yer alan unsurlardan oluşmaktadır:
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymak.
• Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, bu konuda çalışanlarına yetkinlikler kazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak.
• Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak.
• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
• İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek mevcut yatırımları iyileştirmek.
• Yeni yatırımları gerçekleştirirken, iş sağlığı güvenliğini ve yasal düzenlemeleri dikkate almak.
• Çevre ile Kalite Yönetim sistemleri mevzuatına saygılı olmak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak, firma içinde izlenebilirliği sağlamak.
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun teknolojik ekipmanları kullanarak sürekli iyileştirmelerde bulunmak.